Earth Day 2013
วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ Google ให้ความสนใจนั้นก็คือ วันคุ้มครองโลก (The Earth Day) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี โดยหน้าแรกของ Google ได้มีการเล่นแอนิเมชั่นน่ารักๆ น่าสนใจ ตามฉบับของ Google เขา ที่นี้เรามาดูกันดีกว่าว่า วันคุ้มครองโลก คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกันบ้าง!!

Earth Day 2013 วันคุ้มครองโลกมาพร้อมกับ Google logo

ประวัติความเป็นมา วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เริ่มต้นด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nation Environment Program หรือ UNEP) ได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ให้เป็นวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เพื่อให้ประชาชนทุกคนตระหนักและช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติของโลก โดยผู้ริเริ่มโครงการนี้ คือ เกยลอร์ด เนลสัน ( Gaylord Nelson) ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
วันคุ้มครองโลกของประเทศไทย โดยปกติเมื่อถึงวันคุ้มครองโลก แต่ละชาติก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้ว ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมและได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งแรกที่มีการจัดกิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2533 ก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมกันเป็นอย่างมาก และหลังจากเหตุการณ์ที่ สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัคว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้กระทำอัตวินิบาตกรรม ก็ได้มีกลุ่มคนเข้าร่วมและรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติกันมากขึ้น อีกทั้งยังมีมูลนิธิ สทบ นาคะเสถียร ผู้บุกเบิกด้านการอนุรักษ์ป่าไม้คนสำคัญของประเทศไทยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของวันคุ้มครองโลก Earth Day1. เพื่อลดอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่อย่างหนาแน่นในชั้นบรรยากาศ2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนของชั้นบรรยากาศ3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ และรณรงค์ช่วยกันปลูกป่า4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชิวิต ที่อาจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะการสูญพันธุ์5. เพื่อสร้างอำนาจให้แก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และอื่นๆ ให้พ้นจากการกระทำอันมิชอบของมนุษย์6. เพื่อสร้างสำนึกที่รักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชน และชาติ
กิจกรรมในวันคุ้มครองโลก1. รณรงค์ให้ประชาชน ช่วยกันรักษาป่าไม้ ธรรมชาติ แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อม2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ อาทิโครงการ 1 ครอบครัว 1 ต้นไม้3. ควบคุมกำเนิด เพื่อให้จำนวนประชากรมีความสมดุล4. ให้ความรู้แก่เยาวชนและ ประชาชน ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ทั้งนี้วันคุ้มครองโลก มิได้จำเป็นจะต้องมีเพียงแค่วันที่ 22 เมษายน เพียงวันเดียว ทุกๆ วันเราก็สามารถดูและ และรักษาโลกของเราได้ Mthai จึงขอเป็นอีกส่วนร่วมในการดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนทุกคนเข้ามาช่วยกันดูแลโลกเรา ให้น่าอยู่มากขึ้นเพื่อตัวเราและคนที่เรารัก