วันแรงงาน

posted on 01 May 2013 09:32 by siamhub

วันแรงงาน

วันแรงงาน ก็ถือเป็นวันหยุดประจำปีอีกวันที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลกและเมืองไทยด้วยเช่นกัน เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงานนั่นเอง และในวันแรงงานนี้ ประเทศส่วนใหญ่จะฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม, หรือที่เรียกกัน May Day คนที่ใช้แรงงานจะหยุดพักผ่อน1วัน 


edit @ 1 May 2013 09:34:10 by ayeweb