สมัครสอบ กพ 2556

posted on 15 May 2013 09:37 by siamhub
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครสอบ ให้เข้าไปดูแนวทางการแก้ไขปัญหาในหัวข้อย่อย "คู่มือแนะนำการสมัครสอบ" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าเว็บไซด์ http://job3.ocsc.go.th
Tags: กพ